L1 TV

01:00:

Volg ons ook via

  • Twitter
  • Facebook
  • Youtube
  • LinkedIN
  • L11
Header

Weblog hoofdredacteur

Op deze pagina bericht Leo Hauben, hoofdredacteur van L1, een paar keer per maand over zaken die direct of indirect met de omroep hebben te maken. Ook reacties van luisteraars en kijkers worden hier beantwoord.Klik op de titel van een bijdrage die u wilt lezen.

Eerlijk is eerlijk, aanvankelijk dacht ik dat het een losse flodder was van staatssecretaris Dekker om de regionale omroepen ook zendtijd te geven op landelijke kanalen van de NPO. Maar inmiddels begin ik er echt in te geloven. De NPO zal ruimte moeten bieden.

L1, Omroep Brabant en Omroep Zeeland onderzoeken of ze kunnen komen tot een bestuurlijke integratie. Eén bedrijf met drie omroepen en drie zelfstandige redacties, is daarbij het uitgangspunt. Je zou het ook een onderzoek naar een verstandshuwelijk kunnen noemen, afgedwongen door het huidige kabinet van VVD en PvdA.

‘Het drama voltrekt zich geruisloos’. Goeie kop boven het voorwoord van een net verschenen rapport over de nieuwsvoorziening in de regio. Moraal van het verhaal: de waakhondfunctie van de media op lokaal en regionaal niveau staat zwaar onder druk. Burgemeesters, wethouders en raadsleden werden ‘vroeger’ beter gecontroleerd omdat meer journalisten op hen letten. Alleen al het feit dat je gecontroleerd kón worden, maakte je bang voor waakhond, zo is de redenering.

Limburg viert ook vandaag vastelaovend. De afgelopen vier jaar kon heel Nederland gisteren – carnavalszondag - naar een programma kijken op Nederland 2 met optochten uit het Zotte Zuiden. Helaas, die traditie is weer afgeschaft.  De NPO vond het niet langer de moeite waard.

Als ik de balans opmaak van 2014, dan ben ik een tevreden hoofdredacteur. Natuurlijk kan alles altijd beter, dat is het mooie van ons vak. Maar ondanks toenemende concurrentie hebben onze bereikcijfers zich prima ontwikkeld. Medio vorig jaar zagen we zowel bij radio als televisie een positieve omslag.

Om de economie te stimuleren steekt de provincie Limburg geld in de aanleg van wegen of in uitbreiding van het vliegveld. Om de regionale cultuur en sociaal-maatschappelijke omgeving een impuls te geven investeert de provincie in infrastructuur voor de media, met name digitale media. Om innovatieve ontwikkelingen aan te jagen. Dat vind ik een goede zaak. Maar wat is het nou jammer dat de provincie zich ook gaat bemoeien met de inhoud.

Het debat over de toekomst van de regionale journalistiek is voor mij een debat over distributie. Echt, de Nederlandse journalistieke productie is – ook in internationaal perspectief – doorgaans op een behoorlijk hoog niveau. Het kan natuurlijk altijd beter, maar hier ligt niet de sleutel.

“Het regionale aanbod gaat over de directe leefwereld van de kijker en luisteraar, gemaakt in de eigen ‘couleur locale’. Regionale media hebben een verbindende, cultuurdragende rol. Ze dragen bij aan controle van de macht op lokaal en regionaal niveau en leveren daarmee een bijdrage aan de democratie.” Was getekend: Sander Dekker, VVD-staatssecretaris.

Al jaren wordt er gepraat in politiek en medialand over meer samenwerking in de regio tussen kranten en omroepen. Noodzakelijke samenwerking, omdat tijden veranderen en de media in de toekomst moeten overleven.Wie wil innoveren moet ook bereid zijn bestaande situaties af te breken. In Limburg hebben L1 en Dagblad De Limburger/Limburgs Dagblad dat lef getoond.

Als mediabedrijven worden overgenomen of intensief gaan samenwerken, klinkt vaak hetzelfde liedje: het is niet goed voor de pluriformiteit in medialand. Ik vind dat meestal een onzinnig argument.

In de Jupiler League spelen dit jaar vier Limburgse clubs en in de eredivisie speelt geen enkel Limburgs team. Elk nadeel heeft gelukkig zijn voordeel, om een bekende voetbal-legende te citeren.

Mijn compliment – via twitter - aan het NOS Journaal voor de nieuwsvoorziening donderdagavond over de vliegramp leidde tot enkele tientallen boze tweets. ‘Graftak’ was voor mij trouwens een nieuw scheldwoord. Tijd voor een antwoord, van meer dan 140 tekens.

De VVD-fractie in Provincie Staten van Limburg wil niet dat de provincie een financiële rol speelt in de overname van Dagblad De Limburger / Limburgs Dagblad door de Belgische uitgever Concentra.

De laatste tijd krijg ik bijna wekelijks een verzoek om een bepaald oud bericht van onze website te verwijderen. Lastige kwesties vaak.

Laat ik met de deur in huis vallen: ik ben heel tevreden met de vandaag gepresenteerde visie van de Raad voor Cultuur op de toekomst van de regionale omroepen. Ik ben geneigd om een paar lekkere Limburgse vlaaien te sturen. Doe ik maar niet; soms kun je beeldvorming beter niet voeden.

Het wordt een spannende periode voor de regionale omroepen. Komende week presenteert de Raad voor Cultuur zijn visie op de toekomst van de publieke omroep, inclusief de regionale omroep. Later dit jaar is de politiek aan zet.
 

L1 is de regionale omroep van Limburg. Dat maken we waar door non-stop regionaal nieuws te brengen op onze platforms: online, radio en tv. Maar we willen daarnaast ook op andere gebieden verankerd zijn in ons werkgebied. De vandaag aangekondigde samenwerking met Cinesud past daar perfect in.

De lobby voor het zelfstandig laten voortbestaan van L1 heeft een nieuwe impuls gekregen. Met dank aan de gewijzigde provincie-plannen van minister Plasterk. En aangezien het kabinet geacht wordt met één mond te praten, neem ik aan dat staatssecretaris Dekker (omroep) dezelfde argumenten hanteert: maatwerk boven één model voor het hele land.
 

L1 wil in 2015 het Limburgse mijnverleden als rode draad in de programmering opnemen, online, radio en tv. Dat jaar wordt uitvoerig stilgestaan bij het historische feit dat 50 jaar geleden de sluiting van de steenkoolmijnen werd aangekondigd. Dat was onmiskenbaar een van de belangrijkste besluiten uit de Limburgse geschiedenis als 't gaat om economische en sociale impact.

L1 wordt net als de landelijke publieke omroep voortaan door het Rijk gesubsidieerd en niet meer door de provincie. Voor de provincie is dat aanleiding om te zoeken naar een andere rol in het medialandschap.

Stop de moord op het Limburgse woord. Met die slogan voert de redactie van Dagblad De Limburger actie tegen haar eigenaar Mecom in Londen. De redactie is woedend dat Mecom de verkoop van de krant aan het Belgisch-Limburgse Concentra op het laatste moment heeft geblokkeerd.
 

We ‘weten’ via de roddelpers vanalles over het privéleven van Onno Hoes. Maar de echte geheimen worden achter gesloten deuren besproken. Dat is niet acceptabel.

Hoeveel mensen kijken naar L1? Dat is makkelijk te meten, zou je zeggen. Niets is minder waar.

Het marktaandeel van L1 Radio zit in de lift sinds een aanpassing van het format in mei 2012. Het aantal digitale bezoeken aan L1 - website en app - groeit als kool. Dat is het goede nieuws. Minder fraai zijn de kijkcijfers. Daarom gaan we onze programmering aanpassen per medio april.

L1 bracht woensdagavond als eerste de resultaten van het eindrapport over de Floriade. Daarover ontstond commotie, alsof L1 een embargo zou hebben geschonden. Volledig onterecht, want L1 had eerder op de dag bewust niet getekend voor het embargo.

Over de analyse is iedereen het eens in de mediawereld: de regionale journalistiek staat in Nederland onder druk door bezuinigingen, teruglopende abonnee-aantallen en lagere commerciële opbrengsten.  Maar wat is de oplossing van het probleem?

Natuurlijk hoor je vandaag verontwaardigde reacties in de regio nu Henk Hagoort, baas van de NPO, heeft voorgesteld om de publieke regionale omroepen te laten opgaan in 'Hilversum'. Ik heb de brief van Hagoort gelezen en ik wil hem hartelijk bedanken.

Over een paar weken praat de Tweede Kamer weer met staatssecretaris Dekker over de toekomst van de regionale publieke omroep. De Mediawet moet namelijk per 1 januari 2014 worden aangepast omdat de financiering van de regionale omroepen van de provincies terug gaat naar het Rijk.

De CDA-fractie in Provinciale Staten heeft vragen gesteld aan het provinciebestuur over twee live-uitzendingen van L1TV: de cultuuroptocht tijdens de Brabantse Dag in Heeze en de tweedaagse wielerwedstrijd World Ports Classic tussen Antwerpen en Rotterdam.

 

De filosofie van L1 is dat we zoveel mogelijk Limburgers willen bereiken via welk platform dan ook. Uit de halfjaarcijfers blijkt dat ons bereik nog steeds stijgt.

De voetbalclubs doen steeds meer aan hun maatschappeljke verankering. Heel slim, want ze weten dat ze hun omgeving hard nodig hebben om te overleven. Ik begrijp dan ook niet dat diezelfde clubs voorkomen dat actuele beelden van hun wedstrijden nog langer op de regionale zender L1 zijn te zien.

Het aantal bezoeken aan de website van L1 en de apps is in juni uitgekomen op bijna 5,2 miljoen. Dat is een stijging van 101% vergeleken met juni vorig jaar.

 

Het wetsvoorstel om de financiering van de regionale omroepen over te hevelen van de provincie naar het Rijk ligt sinds deze maand in de Tweede Kamer. Ik word er niet vrolijk van als ik de toelichting lees.

 

De VVD Roermond kan het niet laten. Altijd naar de boze buitenwereld wijzen, waaronder de media. Dat gebeurde ook weer vandaag in het persbericht waarin voorlopig wordt teruggekomen op het besluit om Jos van Rey op de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen te zetten. De ex-wethouder wordt verdacht van corruptie.

Wat is de beste schaal voor een regionale omroep? Op verschillende plekken wordt die discussie gevoerd. Sommigen pleiten voor schaalverkleining in informatieverschaffing, waardoor de omroep dichter bij de kijkers/luisteraar komt. Een omroep voor Zuid-Limburg, de andere voor Noord- en Midden-Limburg? Ik geloof niet in dat concept.

Dat Frans snel dood zou gaan wist hij al meer dan een jaar. Het was werkelijk bewonderenswaardig hoe nuchter hij zelf met dat gegeven omging. Het hoort erbij, vond hij. Niet te vermijden. Geen chemokuur, maar zo lang mogelijk kwaliteit van leven, was zijn motto. Tot vorige week heeft hij dat volgehouden.

De landelijke publieke omroep stelt voortaan vijf prioriteiten centraal in zijn programmering: journalistiek, Nederlandstalig drama & documentaire, kinderprogramma’s, kennis & cultuur en evenementen. Dat zei bestuursvoorzitter Henk Hagoort afgelopen week op zijn nieuwjaarsreceptie.“Wie met minder geld alles wil doen, doet alles half. Met deze vijf prioriteiten willen wij – ook na de bezuinigingen - onze impact garanderen.” Met zo'n redering is niets mis.

Het begin van het jaar is altijd een mooi moment om 't over de toekomst te hebben. Zo'n stukje is nog interessanter als je 't over een jaar nog eens terugleest. Laat ik met de deur in huis vallen: ik ben optimistisch over serieuze journalistiek. Sterker, de vraag naar betrouwbare, gedegen en onafhankelijke informatie wordt alleen maar groter.

In 2000 werden 1,9 miljoen regionale kranten verspreid. In 2011 waren dat er nog 1,4 miljoen, een oplagedaling van ruim 25%. In het deze week verschenen rapport 'Meer nieuwsaanbod, meer van hetzelfde nieuws' wordt tegelijkertijd ook een hoopvolle toon aangeslagen. "Hoewel uitgevers en belangenorganisaties ons wel eens anders willen doen geloven, verkeert de sector niet op de rand van de afgrond. Maar de trend is onmiskenbaar en - gezien de achtergronden - onomkeerbaar."

Het marktaandeel van L1 Radio over de periode september/oktober is uitgekomen op 12,3%. Dat is nagenoeg gelijk aan de periode juli/agustus (12,2%). De cijfers komen uit het landelijk radio-onderzoek.

 

In het vorige Regeerakkoord stond: "Landelijke en regionale publieke omroepen worden meer geïntegreerd, bijvoorbeeld door regionale vensters op een landelijk net. Besparingen komen ten goede aan de regionale omroep."  Van dat voornemen is helemaal niets terecht gekomen, ondanks lange gesprekken tussen 'Hilversum' en de regio. Ik hoop dat met de afspraak in het nieuwe Regeerakkoord hetzelfde gebeurt. Want wat er nu staat is in mijn ogen een slechte zaak voor de dertien publieke regionale omroepen, waaronder L1.

En alweer breekt een periode van onzekerheid aan voor de medewerkers van Media Groep Limburg, het moederbedrijf van Dagblad De Limburger en Limburgs Dagblad. Eigenaar Mecom, dat ooit wilde plannen had op de dagbladenmarkt, heeft MGL in de etalage gezet.

L1 TV probeert ieder jaar drie documentaires te maken met steun van het Mediafonds. Dat is een landelijk fonds, waar ook regionale omroepen een beroep op kunnen doen.

Foutje bij de brandweer vanmiddag. Even na drie uur gingen in Zuid-Limburg de sirenes af. Het was een technische fout, bleek later. De L1-redactie is meteen in actie gekomen. De twitteraars die het tegendeel beweren hebben maar een heel klein beetje gelijk. Daar moeten we mee leren leven: feiten spelen vaak geen rol bij het vormen van twitter-meningen.

De samenvattingen van Fortuna Sittard en MVV Maastricht zijn komend seizoen als eerste te zien op L1 TV. Daarover hebben we een deal gesloten met rechtenhouder Infostrada Sports Group. En daar ben ik heel blij mee. De clubs - en hun sponsoren - zullen ook blij zijn. Want via de regionale omroep kunnen ze hun eigen publiek perfect bereiken.

31 juli 2012 - Een kijker van L1 vraagt zich af waarom wij als regionale omroep ook in Londen zijn bij de Olympische Spelen.  "In tijden van bezuinigingen en inkrimpingen die ook L1 treffen, vind ik dit een opmerkelijke keuze.

30 mei 2012 - We hebben vandaag ons jaarverslag openbaar gemaakt. Dat hoort erbij. Als omroep, die voor een groot deel uit belastinggeld wordt betaald, dien je in het openbaar verantwoording af te leggen. Prima zaak.

27 mei 2012 - Frank Volmer (directeur Telegraaf Media Nederland), Philippe Remarque (hoofdredacteur De Volkskrant) en Sander Stallinga (uitgever NU.nl) pleiten voor beperking van de activiteiten van de publieke omroep, zo lees ik op Nu.nl.

27 april 2012 - Leuk nieuws: de Fritschy Stadscultuurprijs van Sittard-Geleen is dit jaar gewonnen door filmmaker Hans Heijnen. Hij krijgt de prijs voor de documentaire Dodenweg - zonen van de Napoleonsbaan. Die documentaire maakte Heijnen drie jaar geleden in opdracht van L1 TV.

20 maart 2012 - Ik werk al jarenlang bij L1 en de rode draad is nog steeds hetzelfde: het is nooit saai. We zijn altijd in beweging. Zo gaan we komende periode een aantal aanpassingen doorvoeren, zowel in programmatische als financiële zin.